เทศกาลกินเจ

 

กินเจเทศกาลกินเจ ตามจันทรคติของปฏิทินจีนตรงกับ วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 พุทธบริษัทจีน จะบำเพ็ญศีลสมาทาน ทำบุญทำทานโดยการละเว้นเนื้อสัตว์และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเป็นประจำทุกปี

สำหรับประเพณีเทศกาลกินเจเมืองพัทยา จัดขึ้นครั้งแรกในอ.บางละมุง เมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยพ่อค้าและชาวตลาดนาเกลือได้ร่วมกันจัดตั้งศาลเจ้าโป๊ยเซียนโจ่วซือ เพื่อจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติขึ้น คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานต้องรับประทานอาหารเจทุกคน เมื่องานล้างป่าช้าเสร็จสิ้นลง จึงได้กำหนดงานเทศกาลกินเจเดือน 9 ขึ้น ตามประเพณีการกินเจของชาวจีนทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้เป็นประเพณีสำหรับชาวอำเภอบางละมุง และชาวเมืองพัทยาตั้งแต่นั้นมา

การจัดงานประเพณีเทศกาลกินเจในแต่ละครั้งมีการเตรียมงานล่วงหน้า มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนประชาชนเข้าร่วมงาน มีการจัดเตรียมอาหารเจ วันละ 3 มื้อ สำหรับคณะผู้จัดงาน และสาธุชนที่มาร่วมงานอีก 10 วัน ประเพณีเทศกาลกินเจนี้ได้สืบต่อกันมาถึง 66 ปี และจะดำรงไว้ซึ่งประเพณีเทศกาลกินเจชาวเมืองพัทยา และชาวอ.บางละมุงให้คงอยู่สืบไป