วันตรุษจีน

 

ตรุษจีนเมืองพัทยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดอารยธรรมแห่งตะวันออก
สู่สายตาอารยประเทศ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา (Pattaya Chinese New Year)
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนให้
คงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างกระแสความสามัคคีในชุมชนที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันสร้าง สิ่งดีๆ ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปสู่ชนรุ่นหลัง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดหนูน้อย
ไชนีสเกิร์ลพัทยา การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงเชิดสิงโตจากคณะมังกรและคณะสิงโต การแสดงศิลปะแนวจีน หนังกลางแปลง พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มให้ได้เลือกซื้อเลือกทานกันอย่างเต็มที่ พร้อมชมขบวนแห่มังกรทอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาและการลั่นกลอง 9 มงคล เพื่อเสริมสร้างดวงบารมีรับปีใหม่