งานวันไหล

วันไหลงานประเพณีวันไหลพัทยา-นาเกลือ เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่เหมือนใคร โดยกำหนดจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเทศกาลสงกรานต์ปกติ ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เต็มอิ่มกับเทศกาลสงกรานต์ สามารถเลือกที่จะเดินทางมาร่วมเทศกาลสุดสนุกที่พัทยากันต่อได้ วันไหลเป็นที่รู้กันมานานว่าในภาคตะวันออก โดยเฉพาะพัทยานั้นจะนิยมเริ่มเล่นสาดน้ำสงกรานต์กัน วันที่ 18-20 เมษายน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถูกเรียกว่า “วันไหล” นั่นเอง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสรงน้ำพระ
การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ชื่นชมความสวยงามจากขบวนแห่พระพุทธรูปและขบวนบุปผชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศชายทะเลบนหาดยาวกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมหลังสุดนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ทำให้งานประเพณีวันไหลพัทยา-นาเกลือโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิง ทั้งการแสดงและคอนเสิร์ตอีกมากมาย