ลอยกระทง

 

ลอยกระทงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ลอยกระทงตามประทีปเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เล็งเห็นคุณค่าความ สำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง พัทยา ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เช่น ชมแสง สี เสียง คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  การแสดงของนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า
ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยาและสวนสาธารณลานโพธิ์นาเกลือ