Major Events

 

การประชุมสมาคมนักธุรกิจ
และการท่องเที่ยวพัทยา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
• การประชุมใหญ่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม ของทุกปี

การประชุมประจำทุกเดือน
• ทุกวันพุธ ที่ 2 ของทุกเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ์ เทศกาลตรุษจีน
เมืองพัทยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดอารยธรรมแห่งตะวันออกสู่สายตา
อารยประเทศ
รายละเอียด...
มีนาคม Pattaya Music Festival
พัทยา มิวสิค เฟสติวัล งานมหกรรมดนตรีนานาชาติของเมืองพัทยา
รายละเอียด...
13 - 15 เมษายน เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยเรา ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วัน
13 -15 เมษายน
รายละเอียด...
18 -19 เมษายน งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือ
งานประเพณีวันไหลพัทยา-นาเกลือ เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่เหมือนใคร โดยกำหนด
จัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเทศกาลสงกรานต์ปกติ
รายละเอียด...
20 เมษายน งานกองข้าว
พิธีที่ชาวเมืองพัทยานิยมทำกันในวันที่ 20 เมษายนของทุกปี โดยเป็นพิธีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
รายละเอียด...
กรกฎาคม Pattaya Marathon
เป็นงานวิ่งมาราธอน ระดับนานาชาติ จัดเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
รายละเอียด...http://www.pattaya-marathon.net
กันยายน - ตุลาคม เทศกาลกินเจ
วันแรกของเทศกาลกินเจจะมีขบวนแห่ โดยอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม นำขบวน
ตามด้วยขบวนมังกรทอง เอ็งกอและสาธุชน
รายละเอียด...
พฤศจิกายน ลอยกระทง
วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ลอยกระทงตามประทีปเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมส่งเสริม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด...
24 - 31 ธันวาคม Pattaya Count Down
เมืองพัทยา ร่วมสร้างความสุข ความสนุก ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่แหลมบาลีฮาย สุดถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้
รายละเอียด...