งานแถลงข่าว "มหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจเมืองพัทยา" 23 ต.ย.- 3 ต.ค.57

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ที่ CentralFestival Pattaya Beach
 
1 resize 2 resize 3 resize
4 resize 5 resize 6 resize
 7 resize 8 resize   9 resize
10 resize  11 resize 12 resize 
13 resize 14 resize 15 resize