พัทยา มาราธอน กรกฎาคม 2557

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทมาราธอน  ระยะทาง 42.195 ก.ม. แบ่งเป็น
- ประเภทมาราธอนนานาชาติ (ชาย/หญิง)
- ประเภทมาราธอนชาวไทยทั่วไป (ชาย/หญิง) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ
- ประเภทมาราธอนกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)
ชาย รุ่นอายุ 19-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70 ปีขึ้นไป
หญิง รุ่นอายุ 19-29/30-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. แบ่งเป็น
- ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชาวไทยทั่วไป (ชาย/หญิง) ได้รับถ้วยพระราชทาน
- ประเภทฮาล์ฟมาราธอนกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)
ชาย รุ่นอายุ 16-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70 ปีขึ้นไป
หญิง รุ่นอายุ 16-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม. แบ่งเป็น
- ประเภทควอเตอร์มาราธอนชาวไทยทั่วไป (ชาย/หญิง) ได้รับถ้วยพระราชทาน
- ประเภทควอเตอร์มาราธอนกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)
ชาย รุ่นอายุ 14-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
หญิง รุ่นอายุ 14-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
ประเภทนักเรียน (ชาย/หญิง) ระยะทาง 3.500 ก.ม.
ประเภทวีลแชร์มาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.pattaya-marathon.net