Activities shared from PBTA Facebook

29-31 กรกฎาคม 2559
10 ตุลาคม 2557
 • การประชุมด้านแรงงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชาญากรรม ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
9 ตุลาคม 2557
28 กันยายน 2557
27 กันยายน 2557
 • การสัมนา Family business insight : ใคร คือ ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
26 กันยายน 2557
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
23 ก.ย.-3 ต.ค. 2557
17-19 กันยายน 2557
15 กันยายน 2557
10 กันยายน 2557
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2557
29 -31 สิงหาคม 2557
28 สิงหาคม 2557
13 สิงหาคม 2557
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2557
5 สิงหาคม 2557
20 กรกฎาคม 2557
 • โครงการ "ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรีร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา"
16 กรกฎาคม 2557
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
9 กรกฎาคม 2557
28 มิถุนายน 2557
 • งานมหัศจรรย์สีสันลานวัฒนธรรมไทย
24 มิถุนายน 2557
 • การเสวนาในหัวข้อ "การคุ้มครองและอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับคดีนักท่องเที่ยว" 
20 มิถุนายน 2557
 • งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Pattaya Grand Sale
19 มิถุนายน 2557
 • การตรวจสอบแนวคลองพัทยาใต้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
17 มิถุนายน 2557
 • การประชุมให้ความรู้ด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ
11 มิถุนายน 2557
 • การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
6 มิถุนายน 2557
 • งานต้อนรับผู้สื่อข่าวจาก "รายการจับประเด็นข่าวร้อน" ช่อง 5 มาสำรวจวอล์คกิ้งสตรีทเมืองพัทยา หลังจากคสช.ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว
28 พฤษภาคม 2557
 • การศึกษาดูงานที่สนามบินอู่ตะเภา
21 พฤษภาคม 2557
 • กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
14 พฤษภาคม 2557
 • การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
7-9 พฤษภาคม 2557
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2557
 • การประชุมเรื่องการทำ online booking ใน pattayatourism.com
23 เมษายน 2557 
 • งานเลี้ยงส่งคุณพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผช.ผอ.ททท. สำนักงานพัทยา และคุณอุไร มุกประดับทอง
9 เมษายน 2557 
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนเมษายน 2557
27 มีนาคม 2557
 • พิธีเปิด สีสันตะวันออก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ตอน มาตะวันออก มาบอกรัก
19 มีนาคม 2557
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
27 กุมภาพันธ์ 2557
 • นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 เที่ยวสบายๆ สไตล์ชลบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2557
 • การประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจรพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2557
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
12 กุมภาพันธ์ 2557
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
21 มกราคม 2557
8 มกราคม 2557
 • พิธีเปิดการรณรงค์จัดระเบียบการขึ้น-ลงและรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะในถนนเลียบชายหาดพัทยา
 • การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนมกราคม 2557